Praktijk Psychosociale Hulpverlening

De Blauwe Tandem begeleidt en adviseert over en aan jongeren en hun ouders. Door een planmatige aanpak waarbij de wensen van de cliŽnt of opdrachtgever centraal staan. Ook wordt advies gegeven aan huisartsen, scholen en gemeenten over normoverschrijdend gedrag en jongeren.

TAGS | info@deblauwetandem.nl 0642383899 | Copyright | Disclaimer
home » trainingsaanbod

Participatie ondersteuning

Ondersteuning voor jongeren

 

In 2014 heeft Hedwich Suijling, eigenaar van De Blauwe Tandem, ingezien dat het combineren van kennis en kunde een meerwaarde biedt in het werken met jongeren met veel problemen. Samen met een kerngroep van 3 collega coaches is in de loop van dit jaar een aanbod ontwikkeld van 4 trainingen en individuele coaching op basis van het oplossingsgericht werken. Karin Bruinsma, eigenaar van Ster-K, praktijk voor coaching en Counseling is de vaste sparringpartner op inhoud en acquisitie. Op onderstaande website vind je informatie
 
 

 http://www.groenehartkracht.nl/

 

 

Meedoen in de samenleving zijn op dit moment de uitgangspunten van de overheid. Participatie met een moeilijk woord. De Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) en de participatiewet zorgen voor veel veranderingen binnen de maatschappelijke zorg. Sociale wijkteams, UWV dienstverleners en veiligheidshuizen, allemaal proberen zij een balans te vinden in de juiste toon van benadering, begeleiding en verantwoordelijkheden. 

 

Jongeren worden getraind op het gebied van assertiviteit (hoe vraag ik op een manier hulp die goed voor mij is en voor de ander?) en empowerment (Wat kan ik zelf al? Waar ligt mijn waarde en hoe doe ik meer van wat goed gaat?) en sociale vaardigheden.

De andere kant van de medaille ligt bij de professionals die met deze jongeren in gesprek moeten over een gezonde deelname aan de maatschappij. Wat kan ik anders doen dan ik deed bij deze jongeren? Hoe krijg ik de jongeren gemotiveerd en geactiveerd? Hiervoor biedt Groene Hart Kracht een training die aansluit bij de training voor jongeren. Het systeem van de jongere kan gelijktijdig een training volgen om te leren de jongere te ondersteunen bij zijn gedragsverandering en voorgenomen plannen.

 

Het uitgangspunt is cliëntgericht maatwerk leveren. Zowel voor cliënten als voor professionals vinden wij het belangrijk dat het aanbod op de vraag wordt afgestemd. Graag vertellen wij u persoonlijk over onze producten, zodat onze passie voor de doelgroep onder het voetlicht komt.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op. Wij willen graag in gesprek met gemeenten, cliënten, fondsen, collega’s en professionals! Wil je als ZZP-er een bijdrage leveren aan dit initiatief? Kijk ook eens op Linkedin voor meer informatie over de visie van Hedwich Suijling.

 

 

 Aanbod voor gemeenten en instellingen

 

 

Iedere gemeente en instelling heeft ze; jongeren zonder diploma’s en geen vaste dagbesteding, met schulden door ondoordachte keuzes, verslaving- of gedragsproblematiek. Deze groep laat zich lastig helpen. De reguliere hulp- en dienstverlening loopt vast op het niet nakomen van afspraken door de jongere, de gecompliceerde problematiek en het gedrag dat ongrijpbaar is. Maar onmiskenbaar zijn de beschadigingen voor de jongere zelf, zijn omgeving en de maatschappij. Onze visie; iedereen verdient meerdere kansen om te komen tot een productief en maatschappelijk aanvaardbaar leven.

Met het samenwerkingsverband Groene Hart Kracht bieden wij coaching en begeleiding aan jongeren tot 27 jaar, op basis van onze ervaring met volwassen gedetineerden en criminele jongeren. Deze ervaring bestaat onder andere uit het geven van sociaal-cognitieve gedragstrainingen en het casemanagement dat intramuraal wordt ingezet, in samenwerking met onder andere reclassering en vrijwilligersorganisaties. Ook kennen wij de werkwijze van diverse veiligheidshuizen.

Wij zijn uw gesprekspartner als het gaat om ingewikkelde casuïstiek wanneer het jongeren tot 27 jaar betreft. De coaching en trainingen die wij bieden hebben als doel passend werk te vinden en/of een opleiding af te ronden. Als onafhankelijk adviseur denken wij met u mee, verrassend en verfrissend, zoals een opdrachtgever het eerder omschreef.

Daarnaast zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met een grotere groep ZZP-ers in ons werkveld, waarmee wij een divers aanbod kunnen doen in het trainen van de jongeren, hun omgeving en professionals die hen begeleiden. Hierbij is de participatiesamenleving onze leidraad.

Wij geloven in de preventieve werking van gedragsveranderende interventies aan de jongeren die dreigen buiten de boot te vallen (ook het toepassen van damage control daar waar de jongeren al een misstap hebben begaan behoort tot de mogelijkheden). Want wij geloven ook in herstelrecht en de kracht van inclusie. Hiervoor zetten wij de oplossingsgerichte methodiek voor alles om snel resultaat te bereiken.

Indicatie van onze tarieven:

Eerste consult /intake met verwijzer                    125,00 Euro 

Individuele coaching jongere                                85 Euro per uur
 
Voor particulieren maken we een individuele offerte. Wanneer je een PBG hebt kun je ons daarvan betalen. 

Uniek is ons aanbod van op elkaar afgestemde trainingen voor jongeren, het gezinssysteem inclusief vrijwilligers en de professionals die betrokken zijn bij de deelnemende jongeren. Voor de diverse trainingen die wij bieden wordt een offerte op maat gemaakt, immers, er kunnen verschillende behoeften zijn bij zowel de instellingen als de jongeren. De combinatie van deze trainingen wordt van harte aanbevolen, ze zijn ervoor ontworpen en zullen dan een lange termijn verandering veroorzaken. 

 
De Blauwe Tandem | Hagedoornstraat 24 | 2421 VH | Nieuwkoop | Tel. 0642383899 | info@deblauwetandem.nl | K.v.K.nr. 52539989
ga naar http://twitter.com/deblauwetandem ga naar http://https://nl.linkedin.com/in/hedwichsuijling ga naar http://info@deblauwetandem.nl ga naar http://https://www.facebook.com/DeBlauweTandem