Praktijk Psychosociale Hulpverlening

De Blauwe Tandem begeleidt en adviseert over en aan jongeren en hun ouders. Door een planmatige aanpak waarbij de wensen van de cliŽnt of opdrachtgever centraal staan. Ook wordt advies gegeven aan huisartsen, scholen en gemeenten over normoverschrijdend gedrag en jongeren.

TAGS | info@deblauwetandem.nl 0642383899 | Copyright | Disclaimer
home » tarief en leveringsvoorwaarden

Tarieven en leveringsvoorwaardenParticulieren

Bij De Blauwe Tandem betaal je naar wat je kunt betalen op basis van je inkomen;

Per sessie van een uur:

Minima                                                                                € 25,00

Studenten                                                                           € 37,50

Jaarinkomen tussen € 20.000,- en € 50.000,-                          € 65,00

Jaarinkomen boven de € 50.000,-                                          € 75,00

De tarieven voor particulieren zijn alle inclusief BTW.

 

Advies aan verenigingen, stichtingen en organisaties die veel vrijwilligers ondersteunen worden tarieven gerekend aan de hand van de jaarbegroting

Uurtarief (Exclusief 21% BTW)

Jaarbegroting tot € 30.000,00                                                 €   25,00

Jaarbegroting tot € 75.000,00                                                 €   55,00

Jaarbegroting tot € 125.000,00                                               €   90,00

Jaarbegroting hoger dan € 125.000,00                                     € 125,00

 

Advies aan overheidsinstanties, bedrijven en non-profit organisaties met personeel

Uurtarief (Exclusief 21% BTW)

Informerend gesprek (doelgroep gerelateerd)                            € 125,00

Voorbereiding en leiden brainstormsessie                                € 150,00

Out of the Box advies (individu gerelateerd)                              € 225,00

 

Trainingen en workshops en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor trainingen, workshops en overige activiteiten per die dagdeel aangeboden worden zal een offerte op maat aangeboden worden. 4% van alle inkomsten worden bestemd voor pay it forward activiteiten van De Blauwe Tandem.
 
 
Betaling
 
Betaling dient binnen 14 dagen te gebeuren. Als dit niet haalbaar is, zijn betalingsregelingen en andere financiële tegemoetkomingen of oplossingen zijn in overleg altijd mogelijk.
 

Beroepscode
 
Als sociaal agoog voel ik mij gehouden aan de beroepscode zoals deze is opgesteld door de vereniging van maatschappelijk werkenden en de beroepsvereniging Phorza. Hierin is onder andere het beroepsgeheim opgenomen. Uitzondering is hierbij een inschatting voor ernstig gevaar voor mijzelf, u als cliënt of derden. Het is vanzelfsprekend dat onze relatie een professionele is en tot doel heeft om bevordering en ontwikkeling van u als persoon te bereiken. Na beëindiging van het traject is het in strijd met de ethiek als wij een andersoortige relatie zouden opbouwen of onderhouden. Een hernieuwd contact met nieuwe begeleidingsdoelen behoort wel tot de mogelijkheden.
 

Privacy
 
Om uw privacy te waarborgen is het niet nodig dat, indien wij elkaar buiten de praktijk zouden tegenkomen, in gesprek te gaan. Een korte groet volstaat dan.
 

Bereikbaarheid praktijk en het nakomen van afspraken
 
Indien u een bericht achter laat op mijn voicemail of emailadres zal ik u binnen 48 uur reageren. In principe ben ik een eerstelijnshulpverlener wat voor mij betekent dat ik laagdrempelig, snel en makkelijk benaderbaar ben voor cliënten die op korte termijn een gesprek behoeven.

Een afspraak dient ten minste 24 uur van te voren afgezegd te worden anders wordt de niet gevolgde sessie alsnog in rekening gebracht.De Blauwe Tandem | Hagedoornstraat 24 | 2421 VH | Nieuwkoop | Tel. 0642383899 | info@deblauwetandem.nl | K.v.K.nr. 52539989
ga naar http://twitter.com/deblauwetandem ga naar http://https://nl.linkedin.com/in/hedwichsuijling ga naar http://info@deblauwetandem.nl ga naar http://https://www.facebook.com/DeBlauweTandem